Dictionar financiar bancar

Dictionar financiar - bancar

Accept
Acceptul reprezinta consimtamantul, dat prin semnatura pe o polita, prin care o persoana se obliga sa achite la data specificata in document (scadenta) o anumita suma. Accept este si documentul prin care o persoana se angajeaza sa achite o suma de bani, intr-un anumit termen printr-o polita, unui beneficiar desemnat prin aceasta.
Acceptare
Acceptarea reprezinta consimtamantul cumparatorului pentru achitarea unei cereri de plata din partea furnizorului, in baza unor documente sau facturi puse la dispozitie de catre acesta. Acceptarea reprezinta si semnatura pusa pe o polita prin care semnatarul se obliga sa plateasca la scadenta contravaloarea acesteia. Acceptare este si acordul privind termenii si conditiile unui contract incheiat prin proprie vointa.
Acceptare bancara
Acceptul bancar este un instrument de plata care se utilizeaza in tranzactiile comerciale internationale. Acceptul reprezinta acordul bancii platitorului de a platii bancii furnizorului acreditivul deschis, dupa ce tranzactia a avut loc in conditiile specificate in acesta. Acceptul bancar este utilizat pentru a pune la dispozitia producatorilor sume de bani pe termen scurt (pana la incasarea contravalorii produselor de la cumparatori).
Acoperire monetara
Acoperirea monetara reprezinta cantitatea de valori certe detinute de bancile care fac emisiune de moneda. Valorile certe sunt constituite din rezerve de aur, valute forte si active cu valori mari. Valoarea acestor stocuri reprezinta un procent care asigura monedei respective convertibilitate si incredere. Acoperirea monetara este necesara pentru evitarea inflatiei si deprecierii monedei.
Acord
Acordul reprezinta intelegerea intre doua sau mai multe parti privind incheierea, modificarea, anularea sau desfiintarea unui document juridic (contract, parteneriat, etc). Prin acord se intelege aprobarea termenilor si conditiilor mentionate in documentul respectiv. Acordul este exprimat, de obicei, prin semnarea actului pentru care partile au facut o intelegere scrisa.
Acord de barter 
Acordul de barter este o intelegere comerciala prin care partile convin asupra schimbului de bunuri cu valori echivalente. Prin acord barter se elimina tranzactionarea de moneda. Acordul de barter se utilizeaza in special la schimbul international de marfuri pentru a se evita pierderile cauzate de schimburile valutare.
Acord de credit sau imprumut 
Acordul de credit sau imprumut este documentul financiar bancar prin care sunt reglementate cuantumul, termenii si conditiile acordarii si rambursarii. Acordul de credit sau imprumut se incheie intre institutia care ofera creditul , imprumutator si beneficiarul imprumutului, imprumutat. Acordul contine sumele pe care imprumutatul va trebui sa le achite bancii la data scadenta mentionata in document.
Acreditiv
Acreditivul este o modalitate de decontare fara numerar, prin care un platitor asigura cu anticipatie o suma de bani intr-un cont in favoarea unui furnizor. Acreditivul este solicitat in special firmelor care intarzie platile in mod repetat, acestea fiind astfel obligate sa asigure sumele respective chiar inainte de livrarea bunurilor sau serviciilor solicitate unui partener. Acreditivul poate fi revocabil (cand poate fi modificat sau anulat de catre platitor) sau irevocabil (cand se constituie intr-o garantie sigura pentru achitarea unor comenzi onorate).
Activ financiar 
Un activ financiar poate fi: un instrument de capitaluri proprii unei organizatii, elemente de trezorerie, drepturi contractuale de a primi numerar sau contracte ce urmeaza a fi decontate. Activele financiare pot fi tranzactionate pe piata de capital. Activele financiare se clasifica in doua categorii: active bancare si active financiar nebancare.
Activ 
Activele sunt bunurile care apartin unei persoane fizice sau juridice. Activele reprezinta, practic, resursele economice pe care organizatia le utilizeaza in desfasurarea activitatii sale. Prin activ nu se intelege drept de proprietate ci si drept de exploatare in activitatea economica a societatii. Activul se compune din capitalul propriu plus pasive.
Agent economic 
Agentii economici sunt entitati economice, sociale, recunoscute juridic. Un agent economic poate fi o persoana sau o organizatie, care desfasoara activitati economice conform obiectului de activitate. Agentii economici se diferentiaza in functie de forma de proprietate, domeniul de activitate si forma de organizare. Agentii economici sunt principalele elemente care participa la viata economica a unei societati.
Agio 
Agio este diferenta dintre valoarea nominala a unui semn monetar si valoarea reala platita. Acelasi nume il poarta si profitul rezultat din speculatiile cu semne monetare, titluri de valoare, aur, etc realizat prin intermediul pietelor financiare sau al tranzactiilor efectuate pe piata neagra. Finalmente, agio poate fi definit ca adaos la un pret.
Anatocism 
Anatocismul reprezinta cumulul dobanzii unui credit neachitat la scadenta cu suma imprumutata in vederea aplicarii de dobanda penalizatoare pentru intreaga suma. Anatocismul poate fi numit practic, dobanda la dobanda. Anatocismul este interzis prin legislatia din dreptul civil dar permise in raporturile de drept comercial daca aceasta este mentionata contractual.
Angajament 
Angajamentul este o obligatie pe care cineva si-o asuma, o promisiune. Angajamentul de plata reprezinta o obligatie pe care o organizatie si-o asuma in scris fata de o banca sau o alta entitate creditoare. Actiunea prin care o persoana este incadrata la un loc de munca. Plasarea mingii sau a pucului in joc pentru un anumit jucator.
Arierate 
Arieratul reprezinta o datorie asumata de o entitate si neachitata la timp. Poate fi vorba despre un credit care a depasit data scadenta sau o alta obligatie financiara neonorata. Notiunea de arierat poate desemna si o datorie a unui stat catre un alt stat sau o institutie financiar-bancara neplatita la scadenta.
Asigurare de credit 
Asigurarea de credit are ca obiect asigurarea riscurilor care pot impiedica entitatea creditata sa achite sumele convenite catre un debitor. La incheierea unei asigurari de credit dupa evaluarea riscurilor trebuie sa rezulte indeplinirea conditiilor de necesare asumarii riscurilor de catre asigurator. Prin asigurarile de credit se acopera riscurile de: credit de export, insolvabilitate, vanzare in rate, credit imobiliar, credit agricol.
Aviz de confirmare
Avizul de confirmare este documentul primit de titularul unui cont sau depozit de titluri, ce trebuie returnat bancii emitente semnat in vederea confirmarii exactitatii unui extras de cont. Avizul de confirmare nereturnat la termenul stabilit, semnat, se considera in mod tacit ca fiind exact.
Aviz de credit 
Avizul de credit este documentul care indica trecerea unui inscris in creditul unui cont.
Aviz de debit 
Avizul de debit este documentul care indica trecerea unui inscris in debitul unui cont.
Bancher 
Bancherul este posesorul de capital banesc care prin intermediul unei institutii financiar- bancare pune la dispozitia clientilor sume de bani in schimbul unui spor la suma imprumutata sub forma de dobanda. Bancher poate fi un proprietar, actionar important sau conducator al unei institutii bancare care da bani imprumut sau finanteaza alte organizatii in schimbul dobanzii sau al unei parti din profit.
Bancnota 
Bancnota este un bilet de banca din hartie care este utilizata ca mijloc de plata. Bancnotele se tiparesc de catre bancile care fac emisie de moneda in baza valorilor certe pa care banca le detine. Primele bancnote oficiale au fost tiparite in secolul al unsprezecelea in China dupa ce o forma primitiva a inceput sa fie utilizata de catre negustorii de ceai.
Bancruta
Bancruta este situatia de faliment a unei organizatii, determinata de administrarea defectuoasa sau frauda, in detrimentul creditorilor institutiei. Bancruta este o infractiune sanctionata de codul penal. Bancruta poate fi simpla, reprezentata de neintroducerea sau introducerea tardiva a procedurii de insolventa, si frauduloasa reprezentata de diminuarea fictiva sau instrainarea activelor sau marirea fictiva a pasivelor cu scopul fraudarii creditorilor.
Bani de cont
Banii de cont reprezinta sumele aflate in conturile bancilor, care circula intre titularii de conturi prin operatiuni de transfer si viramente bancare. Banii de cont au cea mai mare pondere in masa monetara aflata in circulatie datorita sigurantei pastrarii banilor in institutii bancare si realizarii de plati prin intermediul lor, fara numerar.
Bani 
Banii sunt echivalentul general al valorii bunurilor, utilizati sub forma de moneda de metal sau hartie si recunoscuti ca mijloc de schimb si plata. Termenul bani este utilizat pentru toate monedele si semnele de valoare utilizate in economie pentru realizarea de tranzactii. Banii au ca roluri principale evaluarea bunurilor si serviciilor si mijlocirea schimburilor.
Beneficiar
Beneficiarul este persoana sau organizatia care, in termenii unui contract, trebuie sa primeasca anumite bunuri sau careia trebuie sa i se presteze anumite servicii sau lucrari. Beneficiar este persoana care trebuie sa primeasca un anumit drept. Beneficiar, entitate care are folos din ceva.
Beneficiu 
Beneficiul este profitul, castigul sau folosul pe care cineva il obtine in urma unei activitati sau situatii. Beneficiul in sens economic reprezinta diferenta intre suma obtinuta si suma cheltuita intr-o activitate econmoica. Beneficiul de inventar este un drept pe care cineva il primeste, provizoriu, sub rezerva unui control ulterior.
Bilant
Bilantul este operatiunea de inventariere contabila a activului si pasivului unei organizatii, pentru o anumita perioada de timp. Bilantul este constatarea specifica a rezultatului unei activitati economice pentru o perioada data. Bilantul are functia de informare asupra activitatii curente si previzionare. Bilantul contabil este principalul instrument de informare pentru utilizatorii interni si externi agentului economic.
Bilet de tezaur 
Biletul de tezaur reprezinta o forma de imprumut pe piata interna practicata de o banca centrala. Biletele de tezaur se emit cu aprobarea guvernului cu scopul de a acoperi deficitul bugetar. Pot fi cumparate atat de persoane fizice cat si juridice iar scadenta lor nu poate depasi finele anului financiar. Nu sunt purtatoare de dobanda dar se vand cu o reducere, urmand ca la scadenta sa se incaseze valoarea nominala.
Bilet la ordin 
Biletul la ordin este un document cu efect comercial prin care o entitate numita emitent (debitor) se obliga sa plateasca la scadenta sau la ordin in schimbul biletului o anumita suma de bani unei alte entitati numita beneficiar (creditor). Biletul la ordin reprezinta o promisiune de plata nu un ordin de plata.
Bonitate financiara
Bonitatea financiara este evaluarea care se face unui solicitant de imprumut pana la salariu privind capacitatea de rambursare la scadenta a sumei imprumutate si dobanzilor aferente. Evaluarea bonitatii financiare se face, in cazul organizatiilor in baza bilantului financiar si a modului in care au fost onorate alte obligatii contractuale, iar in cazul persoanelor fizice in baza unui scoring si a istoricului de credit.
Bonitatea unitatilor economice 
Bonitatea unitatilor economice reprezinta capacitate de achitare a obligatiilor asumate si a celor pe care se intentioneaza a fi contractate. Raportul de bonitate pentru unitatile economice este un cumul de informatii privind starea economico-financiara a unei organizatii la un moment dat, exprimate prin solvabilitate, rentabilitate si lichiditate.
Broker financiar 
Brokerul financiar este o persoana fizica sau juridica care are ca obiect de activitate intermedierea de imprumuturi pe piata financiara. Brokerul financiar nu imprumuta bani, doar face legatura intre institutia finaciar-bancara si client, in schimbul unui comison. Un broker financiar poate avea contracte de intermediere cu mai multe banci, propunand unui client solutia cea mai avantajoasa acestuia.
Buget
Bugetul este un plan care cuprinde totalitatea veniturilor si cheltuielilor unui stat, organizatii, etc., pentru o perioada determinata de timp. In functie de raportul dintre cele doua elemente, bugetul poate fi unul deficitar atunci, cand cheltuielile sunt mai mari decat incasarile, excedentar, atunci cand o parte din incasari raman necheltuite si unul echilibrat , cand valorile prognozate sunt aproximativ egale.
Buget de venituri si cheltuieli 
Bugetul de venituri si cheltuieli este un instrument de management financiar utilizat de conducatorii organizatiilor pentru planificarea financiara in vederea obtinerii de profit. Cu ajutorul bugetului de venituri si cheltuieli se prevad incasarile, consumul, costurile, fondurile proprii si cele imprumutate, parteneriatele si cheltuielile fiscale.
Bunuri lichide 
Bunurile lichide sunt reprezentate de sumele de bani de care un agent economic dispune, precum si bunurile care pot fi transformate rapid in bani lichizi.
Cambie
Cambia este un document comercial prin care o entitate numita tragator (creditor) obliga o alta entitate numita tras (debitor) la plata unei sume, la vedere sau la o data indicata, unei terte persoane (beneficiar). Cambia se emite la initiativa creditorului. In raporturile comerciale cambia poate fi utilizata ca instrument de plata, creditare sau garantie.
Capacitate de imprumut
Capacitatea de imprumut reprezinta potentialul pe care un agent economic il are de a se imprumuta tinand cont de situatia financiara din momentul respectiv. La capacitatea de imprumut se raporteaza sumele pe care un creditor le poate oferi unui solicitant.
Capacitate de rambursare
Capacitatea de rambursare se calculeaza in baza veniturilor realizate de un solicitant de credit, si reprezinta potentialul de a rambursa la scadenta ratele de credit si dobanzile aferente. Capacitatea de rambursare este cea care va determina in final suma pe care banca o imprumuta unui client, dupa stabilirea eligibilitatii acestuia.
Capital de imprumut
Capitalul de imprumut reprezinta sumele pe care institutiile financiar-bancare le imprumuta persoanelor fizice sau juridice intr-o perioada de timp. Capital de imprumut este capitalul pe care o entitate il obtine prin credite bancare sau emisiune de obligatiuni.
Capital propriu 
Capitalul propriu este ansamblul de bunuri, in bani sau in natura, din activele unei companii pe care proprietarii le detin, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalul propriu poate fi definit si ca o estimare a valorii drepturilor pe care actionarii le au intr-o societate, sau datoria societatii catre acestia.
Cash (bani gheata) 
Cash, termen preluat din limba engleza care desemneaza banii lichizi. Sinonimul utilizat in limba romana este expresia “cu banii jos”, care indica plata directa si nu prin utilizarea unui credit. Cash-flow, concept care indica diferenta dintre fluxul de lichiditati incasat si fluxul de lichiditati decontat.
Casierie
Casieria este spatiul amenajat la sediul unei organizatii in vederea primirii, distribuirii si pastrarii banilor precum si a altor documente cu valoare. Casieria este in este in general un spatiu securizat in care se lucreaza conform unor norme si proceduri.
Casier 
Casierul este angajatul unei organizatii care are ca atributii incasarea, distribuirea si pastrarea banilor si a altor hartii de valoare. Casierul are ca responsabilitate casa de bani si efectuarea operatiunilor de casa.
Cautiune 
Cautiunea este o garantie pe care un debitor o depune pentru garantarea respectarii unei obligatii catre un creditor. In sistemul judiciar cautiunea se depune de catre inculpat ca o garantie a prezentarii acestuia pentru cercetarea penala, judecata si executarea pedepsei, precum si ca o asigurare a achitarii despagubirilor catre cealalta parte aflata in proces.
Cec 
Cecul este un instrument de plata prin care emitentul, posesor al unui cont, cere bancii la care este deschis contul sa faca o plata catre un tert. Cecul face parte din categoria instrumentelor de plata la vedere. Emitentul cecului poarta numele de tragator, banca la care este deschis contul si care trebuie sa faca plata poarta numele de tras iar cel care primeste suma transmisa este beneficiarul.
Cedent 
Cedent este un creditor care transmite prin cesine dreptul sau de creanta dobandit printr-un contract catre un cesionar care dobandeste toate drepturile cedentului. Cedentul nu este obligat sa notifice debitorul asupra cedarii creantei. De obicei cedentul cesioneaza acest drept unei firme specializate in recuperarea de creante dupa ce a intreprins propriile masuri.
Chirografar 
Chirografar este entitatea care are un drept de creditor in baza unui contract semnat cu un debitor. Creditorul chirografar nu are creanta garantata prin garantii reale, imobiliare, etc, ci prin dreptul general asupra bunurilor dobandite sau care urmeaza a fi dobandite de catre debitor. Creditorul chirografar trebuie sa respecte drepturile de gaj ale altor creditori ei neputand interveni in activitatea debitorului, care poate constitui astfel de garantii din patrimoniul sau.
Circulatie baneasca
Circulatia baneasca este direct legata de circulatia marfurilor. Circulatia baneasca se realizeaza ca urmare a platilor respectiv incasarii contravalorii bunurilor si serviciilor prin intermediul viramentelor sau transferurilor bancare. Pentru functionarea corecta a pietei bunurilor si serviciilor trebuie sa existe suficienti bani cu care pot fi platite. O cantitate prea mare de bani in circulatie poate duce la cresterea pretului bunurilor asa cum o cantitate mica duce la ieftinirea lor.
Client 
Clientul este o entitatea careia ii este adresat un anumit bun sau serviciu si care devine consumator al acestuia. Clientii sunt o parte importanta a procesului economic ei fiind cei care platesc in final pentru activitatea economica intreprinsa de o organizatie. Elaborarea unui produs sau serviciu va tine intodeauna cont de specificul si nevoile clientilor carora se adreseaza.
Comision
Comisionul este plata pe care un comisionar o primeste in schimbul activitatii prestate pentru o entitate. Comision reprezinta suma, in general procentuala, pe care un agent economic o solicita in schimbul unui serviciu. Ca activitate comisionul este serviciul facut cuiva, de a transmite sau procura ceva.
Comision de angajament 
Comisionul de angajament este suma pe care o institutie financiar-bancara o solicita pentru un contract de credit sau linie de credit. Comisionul de angajament se plateste pentru suma care nu a fost utilizata dar care a fost pusa la dispozitia clientului de catre creditor. Daca pe parcursul contractului linia de credit este utilizata integral nu se mai plateste comision de angajament.
Comodat
Comodatul este o forma de imprumut prin care o entitate imprumuta un bun unei alte entitati, pentru a-l folosi in activitatea curenta. Prin comodat imprumutul se face gratuit, comodatarul avand obligatia sa restituie bunul la termenul stabilit in integralitatea sa. In anumite situatii comodantul poate solicita o plata pentru uzura bunului oferit spre folosinta.
Concordat 
Concordatul preventiv este o intelegere pe care un debitor o face cu creditorii sai care detin cel putin doua treimi din creanta, pentru redresarea organizatiei aflate in imposibilitatea de a-si achita datoriile. Concordatul ofera debitorului posibilitatea redresarii iar creditorilor posibilitatea recuperarii datoriei in conditii avantajoase, evitandu-se astfel procedura reorganizarii judiciare.
Conditii de plata 
Conditiile de plata mentionate intr-un contract de credit cuprind termenele si modalitatile de achitare a sumelor datorate de un debitor catre institutia financiar-bancara. In conditiile de plata sunt mentionate si penalitatile care se aplica in situatia nerespectarii termenelor stabilite prin contractul de imprumut.
Consum 
Consumul reprezinta utilizarea de bunuri si servicii de catre populatie, administratie si agentii economici cu scopul satisfacerii nevoilor personale, colective si de productie. Prin consum se stabileste cantitatea de energie sau combustibil utilizat intr-o unitate de timp in vederea executarii unei activitati sau producerii unui bun.
Cont
Contul este o evidenta cronologica si sistemica a datelor contabile exprimate valoric. Contul bancar este rezultatul intelegerii incheiate cu institutia bancara pentru depunerea si pastrarea banilor. In contul bancar se pastreaza evidenta depunerilor, retragerilor, transferurilor si a altor operatiuni efectuate de client prin intermediul bancii. In situatia contractarii unui credit clientul depune banii intr-un cont de unde banca va retine sumele datorate la scadenta.
Cont personal 
Contul personal este un cont bancar prin care se pastreaza evidenta operatiunilor facute de titular. Conturile personale se diferentiaza prin natura avantajelor pe care le ofera posesorilor in conturi curente, de economii sau depozit.
Contract
Contractul este un acord încheiat între doua sau mai multe entitati prin care isi asuma anumite obligatii sau prin care pot dobandi anumite drepturi. Contractele sunt incheiate, in general, in forma scrisa dar pot avea si o forma strict orala. Un contract poate fi actualizat, modificat sau detaliat cu ajutorul actelor aditionale si anexelor la contract.
Contract de cautiune 
Contractul de cautiune sau de fidejusiune este un contract prin care o persoana se obliga sa plateasca unui creditor datoria unui debitor, in situatia in care acesta nu o achita la data si in conditiile stabilite. Contractul de cautiune poate avea forma conventionala (cu acordul partilor din contract), legala (obligatie legala) sau judecatoreasca (cand este dispus printr-o hotarare judecatoreasca).
Contribuabil 
Contribuabil este orice entitate care are obligatia legala de a plati taxe si impozite catre bugetul de stat. Un contribuabil nu este obligatoriu rezident in tara respectiva dar are obligatia de a plati taxe catre buget pentru activitatile economice desfasurate.
Cost
Costul este valoarea exprimata in bani, cheltuita pentru producerea si comercializarea unui bun sau serviciu, ori satisfacerea unor nevoi. Un cost reprezinta si valoarea de achizitie sau intretinere a unui bun. In cazul creditelor costul este suma taxelor, comisioanelor si asigurarilor platite pentru care se adauga la dobanda platita pentru suma imprumutata.
Cost al capitalului imprumutat 
Costul capitalului imprumutat este o componenta a costului de capital alaturi de costul capitalului propriu si costul capitalului total. Capitalul imprumutat poate proveni din imprumuturi bancare sau emisiune de obligatiuni pe piata financiara. Indicatorii pentru costul capitalului imprumutat sunt rata dobanzii pentru credite si rata cuponului obligatiunilor pentru emisiunea de obligatiuni.
Creanta
Creanta este dreptul unei entitati numita creditor de a pretinde unei alte entitati numita debitor indeplinirea unei obligatii. Creantele se pot valorifica, situatie in care acestea trebuie sa fie stabilite fara niciun dubiu, sa fie determinata in cuantum precis, sa nu fie obiectul unui litigiu si sa fie ajunse la scadenta.
Creantier 
Creantierul este registrul in care sunt trecute si cu ajutorul caruia se tine evidenta creantelor.
Credibilitate 
Credibilitatea este calitatea unei persoane de a fi crezuta, de a i se oferi incredere. Credibilitatea informatiilor financiare este data de redarea fidela a performantelor financiare ale unei entitati.
Credit - scoring 
Credit scoring este o evaluare a probabilitatii ca un client sa isi achite un imprumut catre o instiutie financiar-bancara. Credit scoringul se calculeaza, acordand un numar de puncte pentru fiecare categorie de informatii. Criteriile de stabilire a scoringului pot avea usoare diferente de la o banca la alta, principalele categorii de informatii avute in vedere fiind: informatiile personale, datele privind locul de munca, istoricul de plata, sumele datorate, durata istoricului. Scorul FICO este cel mai utilizat tip de model statistic utilizat la nivel international.
Credit de consum 
Creditul de consum este acordat pentru finantarea de achizitii de bunuri si servicii destinate consumului personal, persoanelor fizice. Creditele de consum acordate de institutiile financiar-bancare pot fi credite de nevoi personale sau credite destinate achizitiei unui bun sau serviciu anume . Nu intra in categoria categoria creditelor de consum imprumuturile acordate pentru achizitia de locuinte.
Credit in alb (fiduciar) 
Creditul in alb, fiduciar, presupune acordarea unui imprumut in baza transferului temporar de proprietate a unui bun apartinand debitorului. Fiduciarul, creditorul, are obligatia de retransmite dreptul de proprietate la sfarsitul contractului daca creditul a fost achitat integral la scadenta. Daca la scadenta suma nu este restituita, bunurile care fac obiectul fiduciei intra in patrimoniul creditorului.
Credit renegociat 
Creditul renegociat este un credit pentru care termenii contractuali initiali au fost modificati pe perioada desfasurarii lui. Renegocierea se face in situatia dificultatilor in executarea contractului initial sau cand o instanta constata existenta unor clauze abuzive. Inainte de a se adresa unei instante debitorul trebuie sa ceara bancii renegocierea in termeni rezonabili si cu buna credinta.
Credit revolving 
Credit revolving este un imprumut cu o limita de credit, utilizat in special pentru tranzactiile comerciale. Credit revolving se reinnoieste automat in perioada stabilita, dupa acoperirea soldului negativ. Acest tip de credit pune la dispozitia agentilor economici numerar in perioada dintre livrarea unor bunuri si incasarea contravalorii acestora.
Credite angajate
Creditele angajate reprezinta totalitatea creditelor inregistrate de o entitate la un moment dat. In evaluarea situatiei financiare a unei organizatii un indicator important este capacitatea de rambursare a creditelor angajate.
Creditor
Creditor este o entitate care intr-un raport juridic are de primit de la un debitor un drept, o suma de bani sau careia trebuie sa i se presteze un serviciu. Creditorul are drept de creanta prin care poate cere debitorului indeplinirea obligatiilor contractuale. In raport juridic drepurile creditorului de regasesc in obligatiile debitorului.
Credit 
Creditul este o relatie financiara care se stabileste intre o entitate numita creditor, care ofera imprumuturi in bani ori vinde bunuri sau servicii cu plata ulterioara si o alta entitate numita debitor care beneficiaza de oferta creditorului si care isi ia un angajament de plata la o data scadenta. Creditul are un rol major in mediul economic pentru ca pune la dispozitia agentilor economici fonduri, pentru investitii sau activitati curente, care pot fi rambursate ulterior.
Curs valutar 
Cursul valutar sau cursul de schimb reprezinta pretul in moneda unei tari care trebuie platit pentru o unitate din moneda unui alt sat. Cursul valutar poate fi fix in situatia cand exista o intelegere intre doua state privind politica monetara sau flexibil stabilit pe baza cererii si ofertei pietei. Exista doua tipuri de curs valutar, cel oficial stabilit de banca nationala si cursul stabilit pe piata libera.
DAE
DAE este acronimul de la dobanda anuala efectiva. DAE reprezinta costul total al dobanzilor si comisioanelor aferente, exprimata procentual si calculata anual in relatie cu creditul.
Datorie neta
Datoria neta reprezinta rezultatul obtinut in urma scaderii avansurilor achitate, garantiilor si scrisorilor de garantie din valoarea totala a creditelor dimpreuna cu dobanzile aferente.
Datorie 
Datoria este o obligatie aparuta ca urmare a prevederilor legii sau a specificatiilor unei relatii contractuale. Datoria poate face referire la sume de bani, marfuri in diferite cantitati sau servicii care trebuie prestate.
Debitor 
Debitorul reprezinta o persoana, fizica ori juridica, care inregistreaza o datorie catre o alta persoana, fizica ori juridica.
Debit 
Debitul are ca inteles datoria inregistrata de o persoana creditata (debitor). Debitul mai reprezinta in contabilitate o rubrica in care sunt trecute aceste datorii.
Decontare
Decontarea implica achitarea sau incasarea prin virament bancar a unei sume datorate. Decontarea evita numerarul.
Default (incapacitate de plata)
Defaultul este o stare in care se regaseste o tara care inceteaza sa isi achite serviciul aferent unui imprumut obtinut de la un alt stat sau de un organism international care acorda imprumuturi statelor.
Deficit
Deficitul este opusul excedentului si inseamna un nivel al cheltuielilor care il depaseste pe cel al veniturilor agentilor economici. Pentru echilibrarea deficitului, la nivel national se procedeaza la emisiuni de moneda sau la imprumuturi interne ori externe.
Deficit bugetar
Deficitul bugetar reprezinta situatia in care se afla un buget de stat: cheltuielile bugetare sunt la un nivel mai mare decat veniturile bugetare.
Delegare
Delegarea este o imputernicire in scris in posesia careia se afla o persoana fizica ori juridica. Delegarea permite acestei persoane sa solutioneze aspecte economico-sociale ori financiare, actiuni pozitionate in interesul persoanei care a dat delegarea.
Depozitar 
Depozitarul este acea persoana care primeste un bun mobil de la deponent in baza unui contract de depozit. Depozitarului i se plateste o taxa pentru ca bunul mobil sa fie restituit.
Deschidere de credit (linie de credit)
Deschiderea de credit (linia de credit) reprezinta suma convenita intre client si banca, ce urmeaza a fi trasa in transe (in majoritatea cazurilor).
Despagubire
Despagubirea reprezinta suma platita de asigurator (firma de asigurare) beneficiarului politei de asigurare, care poate sa coincida cu titularul sau poate sa difere. Despagubirea se acorda in raport cu daunele produse de riscurile care au fost manifestate si au fost asigurate de polita.
Diferenta de curs 
Diferenta de curs apare ca urmare a modificarii cursului valutei sau hartiilor de valoare la bursa. Diferenta de curs este exprimata ori in cifre, ori in procente si se manifesta prin profit de curs sau pierdere de curs.
Disciplina de credite
Disciplina de credite presupune o rigoare de utilizare a creditelor bancare numai in scopurile declarate, fara abateri de la normele de acordare si rambursare, mai ales fata de normele de folosire.
Dispozitie de plata 
Dispozitia de plata este documentul care odata cedat bancii de un titular de cont apartinand bancii respective, impune bancii sa plateasca o suma unui beneficiar care de asemenea este titularul unui cont bancar la acea banca.
Dobanda
Dobanda reprezinta pretul solicitat de creditor debitorului in schimbul accesului debitorului la suma de bani imprumutata de catre creditor.
Documente justificative
Documentele justificative sunt acele documente care prin natura lor pot dovedi corectitudinea operatiilor efectuate de contabili sau de gestionari. Documentele justificative sunt folosite si pentru a dovedi regularitatea acestor operatii.
Drept de creanta 
Dreptul de creanta este dreptul unui creditor de a solicita unui debitor plata datorie sau rambursarea imprumutului. Dreptul de creanta este specificat in contractul de imprumut.
Drept de gaj 
Dreptul de gaj reprezinta un total de reglementari prin care se pot pune creante pe seama unei persoane pentru a reprezenta o garantie reala. Dreptul de gaj face posibil ca gajistul sa realizeze gajul in avantajul sau daca un debitor nu-si onoreaza obligatiile.
Eligibil
Eligibila este o persoana care indeplineste anumite criterii numite criterii de eligiblilitate si anumite conditii atunci cand solicita un imprumut sau credit.
Emisiune 
Emisiunea consta in pasii de creare si punere in circulatie atat a banilor, cat si a hartiilor de valoare. Misiunea este realizata de Banca Nationala a Romaniei.
Etica de afaceri 
Etica de afaceri reprezinta un ansamblu de reguli de conduita care completeaza regulile impuse de lege ale raporturilor comerciale. Etica de afaceri nu poate fi pedepsita, insa are substrat moral si afecteaza in mod pozitiv sau negativ increderea intr-un om de afaceri.
Eurodolari 
Eurodolarii sunt acei dolari aflati in posesia bancilor vest-europene, asadar este o denumire care delimiteaza geografic prezenta monedei americane. Eurodolarii sunt investiti in operatii de credit supuse unor norme diferite fata de cele oficiale, indeosebi pentru imprumutarea pe termen scurt si mediu al firmelor straine.
Europiata 
Europiata este piata capitalurilor straine care nu respecta restrictiile si regulile impuse de autoritatile emitente (care au influenta exclusiv in interiorul granitelor respectivei monede nationale). Europiata este intr-o mare masura piata in care se tranzactioneaza eurodolarii, desi si alte monede straine pot fi tranzactionate in acest mod.
Evaluare 
Evaluarea consta intr-un cumul de procese: de cuantificare, apoi de masurare in expresie valorica a resurselor de orice tip, daca acestea pot fi cuantificabile, dar si a cheltuielilor inmagazinate in produse si/sau servicii.
Excedent 
Excedentul reprezinta un plus al veniturilor raportat la cheltuieli. Excedentul poate fi exprimat printr-o suma, o cantitate sau o valoare.
Exigibil (pasiv) 
Exigibilul reprezinta partea din pasivul unei companii. Egixibilul este format din sumele ce vor fi cerute de creditori si care vor trebui achitate in momentul solicitatii creditorilor.
Expansiune
Expansiunea reprezinta procesul de crestere al profiturilor unui stat, a investitiilor facute de stat, dar si a productiei nationale, consumului national si a venitului national.
Extras
Extrasul este un inscris care reproduce textual si partial un act original. Extrasul poate in anumit cazuri sa inlocuiasca actul original.
Factoring
Factoringul se refera la totalitatea operatiilor contabile si de recuperare a creantelor, precum si la totalitatea raspunderilor privind relatia cu clientii la nivel contencios pe care o firma specializata le efectueaza in contul unei intreprinderi.
Falit 
Falitul este o persoana, fizica ori juridica, ce se regaseste in situatia de incapabilitate de plata a obligatiilor asumate pentru derularea proceselor de realizare a obiectivelor. Falitul este declarat in stare de faliment de o instanta publica.
Fara dobanda
“Fara dobanda” reprezinta maniera in care se acorda o suma de bani. “Fara dobanda” inseamna fara plata ori primirea unei sume de bani pentru posibilitatea de utilizare a banilor din cadrul acelui credit.
Fezabilitate 
Fezabilitatea reprezinta calitatea unui proiect de a beneficia de posibilitati tehnice de executie dar si de rentabilitate. Fezabilitatea este un termen strans legat de studiile de rigoare, denumite si studii de fezabilitate.
Fidejusiune 
Fidejusiunea reprezinta un contract prin care o persoana se angajeaza fata de creditor sa efectueze rambursarea sumei imprumutate sau in principiu sa efectueze obligatia atunci cand debitorul nu poate rambursa/ nu poate plati. Fidejusiunea este principalul contract care exista intre un executor judecatoresc si o institutie financiara.
Fidejusor 
Fidejusorul reprezinta acea persoana care semneaza o fidejusiune in fata unui creditor, prin care se angajeaza sa execute obligatiile pe care debitorul nu le poate executa.
Finantare 
Finantarea este actiunea de punere la dispozitie a resurselor banesti in conditii bine determinate si pentru scopuri precise. Finantarea are, asadar, doua criterii prin care se diferentiaza de o simpla disponibilizare de fonduri banesti.
Flexibilitate 
Flexibilitatea reprezinta un criteriu din sistemul bancar international util pentru aprecierea riscului de tara in contextul ajustarii economiilor si finantelor mai multor tari. Flexibilitatea se impune a fi exprimata din cauza “principiului dominoului” regasit la socurile de ordin international.
Fluctuatie 
Fluctuatia reprezinta o variatie alternativa inregistrata in cadrul unui fenomen de tip economic.
Flux de numerar
Fluxul de numerar releva diferenta dintre incasarile curente si platile curente efectuate in cadrul oricarei intreprinderi. Fluxul de numerar reprezinta un indiciu asupra sanatatii financiare a unei companii.
Gaj 
Gajul reprezinta totalitatea bunurilor apartinand unui debitor si incredintate unui creditor in virtutea garantarii platii datoriei. Legea obliga in unele cazuri la constituirea unui gaj. Gajul este echivalent cu amanetul.
Garantie 
Garantia reprezinta maniera legala prin care se indeparteaza afectarea valorilor debitorului, si in acelasi timp prin care se apara creditorul contra insolvabilitatii, privind din perspectiva opusa. Garantia asigura exercitarea obligatiei in cauza, asadar aceasta suplimenteaza factorul de incredere implicat in acordarea unui imprumut.
Garant 
Garantul este acea persoana, fizica sau juridica, sau acea institutie care garanteaza cu averea sa ori cu o parte a averii pentru cineva sau ceva. Garantul este solicitat in cazurile anumitor imprumuturi sau anumitor obligatii solicitate de o persoana sau o institutie care nu poate suplini aceasta garantie.
Girant 
Girantul reprezinta persoana desemnata, care a acceptat sa fie desemnata, drept detinatorul unei hartii de valoare (de exemplu, desemnat sa fie tragatorul unei cambii, si sa onoreze datoria sa la scadenta, daca este cazul).
Girator 
Giratorul reprezinta beneficiarul unui titlu de credit transmis prin gir de catre un girant, asadar cel care intra in posesia acestui titlu de credit.
Gir 
Girul inseamna operatia prin care titlul de credit, biletul la ordin, cambia si asa mai departe se transfera unui girator. Girul este mentionat pe verso-ul acelei hartii de valoare; in toate operatiunile viitoare, se va tine cont de aceasta mentiune.
Imputatie 
Imputatia reprezinta suma de bani care se imputa unei persoane in cazurile: prejudiciu care trebuie compensat, constatarea unei lipse in gestiune.
Incapacitate de plata
Incapacitatea de plata reprezinta situatia in care o intreprindere nu este capabila sa efectueze o plata stipulata in obligatiile contractuale in care se afla. Incapacitatea de plata poate surveni ca urmare a unui dezechilibru major intre cheltuieli si venituri, inexistent inainte.
Incaso simplu 
Incaso-ul simplu reprezinta o plata prin cambie care prezinta o particularitate: nu mai este necesar ca banca sa serveasca drept mediu de schimb a documentelor comerciale. Incaso-ul simplu este o varianta mai facila si mai rapida de plata prin cambie.
Incetare de plati
Incetarea de plati reprezinta momentul in care se afla o persoana fizica ori juridica ce nu poate face fata nivelului datoriilor, din cauza faptului ca nu dispune de mijloace de plata.
Indice valutar
Indicele valutar reprezinta o marime relativa prin care este exprimat rezultatul valorizarilor sau al devalorizarilor unei monede, inregistrate intr-o anumita perioada de timp.
Inflatie
Inflatia reprezinta o expansiune in exces a masei monetare care la randul ei face ca nivelul pretului sa creasca. Inflatia este un fenomen general de ajustare la nivel socio-economic, desi in continuare oferta ramane inferioara cererii. Opusul inflatiei este deflatia .
Insolvabilitate 
Insolvabilitatea reprezinta o situatie in care se poate regasi un debitor ale carui bunuri sunt de o valoare mai mica decat totalitatea obligatiilor fata de terti, obligatii care in conditii normale trebuie sa fie acoperite de acele bunuri. Insolvabilitatea prelungita cauzeaza falimentul, si difera fata de insolventa.
Institutii de credit 
Institutiile de credit reprezinta un ansamblu constituit din unitati economice care au rolul de a finanta, colecta si de a gestiona in multiple moduri anumite disponibilitati financiare.
Instrumente financiare
Instrumentele financiare sunt acele depozite, imprumuturi sau hartii de valoare prin care se redistribuie resurse financiare. Instrumentele financiare sunt, in consecinta, produse financiare.
Instrument 
Instrumentul este un termen folosit pentru a exprima orice tip de instrument financiar, indeosebi tipurile folosite pe piata de imprumuturi. Instrumentul devine un mijloc prin care se poate obtine fie un imprumut, fie un activ, la momentul emiterii sau la momentul primei vanzari.
Investitie activa (directa) 
Investitia activa (directa) consta in acea investitie efectuata la libera alegere a investitorului, ulterior cantaririi propriei raspunderi si riscului asumat. Investitia activa (directa) permite profituri mari dar implica riscuri la fel de mari.
LIBOR (London Interbank Offered Rate)
LIBOR reprezinta rata dobanzii aferenta bancilor de prim rang din Londra calculata la remunerarea depozitelor reciproce. LIBOR in asociere cu ROBOR SI EURIBOR reprezinta indici de interes pentru piata bancara din Romania.
Libret de economii
Libretul de economii este un carnet pe baza caruia persoanele care au depus economii si le pot retrage oricand doresc. Libretul de economii este un carnet eliberat de bancile sau casele de economii la care se depun acestea.
Lichiditate
Lichiditatea este o capacitate a activelor de a deveni bani cu usurinta si fara riscuri. Lichiditatea reprezinta, asadar, capacitatea de a face fata oricaror angajamente financiare, de orice tip, in orice moment sau situatie.
Licitatie valutara 
Licitatia valutara se traduce prin determinarea libera a cursului raportat la moneda nationala a unei tari si luand in calcul devizele bancii autorizate. Licitatia valutara este o activitate precedenta operatiilor de schimb valutar.
Linie de credit (stand by) 
Linia de credit (stand by) reprezinta o linie de credit particulara, care implica acordul ca banca sa imprumute un client cu mai multe transe de bani pana la atingerea unei sume prestabilite, dar daca vor fi inregistrate sume nefolosite, se va impune platirea de catre debitor a unui comision de angajament.
Linie de credit 
Linia de credit reprezinta fie suma unui imprumut in transe convenit intre banca si client, fie imprumutul de la FMI (Fondul Monetar International) catre o tara membra, suma imprumutata fiind fixa. Linia de credit poatefi deschisa numai dupa stabilirea anterioara a transelor de retragere.
Lombard 
Lombardul este un tip de imprumut cu garantare, in cazul caruia garantiile reprezinta actiuni, obligatiuni ori obiecte de valoare dispuse pentru gaj. Lombardul implica si perceperea unei taxe de lombard precum si estimari mai reduse pentru aceste titluri puse in gaj.
Marja dobânzii
Marja dobanzii consta in diferenta dintre cele doua rate ale dobanzilor, cea de la creditor iar cealalta de la debitor. Marja dobanzii este exprimata procentual si releva faptul ca si creditorului, adica institutiei financiare , i se atribuie o dobanda pe care o plateste entitatilor care o finanteaza.
Masa monetara
Masa monetara consta in totalitatea banilor aflati in circulatie in economia unui stat. Masa monetara se calculeaza la un moment dat sau ca medie pe o perioada stabilita.
Mecanism financiar 
Mecanismul financiar reprezinta un submecanism al mecanismului de functionare a economiei nationale , cel care permite statului sa actioneze ca autoritate publica prin intermediul organelor si institutiilor de resort, dar si ca producator/consumator de bunuri/servicii, ori ca asigurator/asigurat.
Mijloace de plata 
Mijloacele de plata sunt acele posibilitati materiale (aur, valute dar si credit, printre altele) de plata a creantelor de calibru international. Mijloace de plata pot fi si biletul la ordin, dar si trata, cecul, obligatiunile si multe altele.
Moneda
Moneda reprezinta in sens principal piesa metalica privita ca instrument de plata in cadrul schimburilor. Moneda dispune si de un inteles generalizat, de instrument de plata sau chiar ca ansamblu de mijloace de plata.
Moneda "slaba" 
Moneda “slaba” este moneda care prezinta instabilitate in cadrul schimburilor sau o devalorizare accentuata. Moneda “slaba” poate fi privita intr-o anumita masura ca opusul monedei forte.
Moneda de cont
Moneda de cont este moneda creata de banci, fara echivalent fizic, care serveste la efectuarea de viramente si la alimentarea de conturi bancare . Moneda de cont poate fi transformata in numerar numai atunci cand capata forma fizica.
Moneda divizionara 
Moneda divizionara este moneda metalica de valoare mai mica decat a bancnotei, ce formeaza numerarul numai impreuna cu bancnota. Moneda divizionara permite stabilirea unei sume exacte de bani, bancnotele putand fi folosite numai pentru formarea prin rotunjire a unor sume de bani.
Moneda forte 
Moneda forte reprezinta moneda care depaseste in mod regulat valoarea ofertata de celelalte monede. Moneda forte poate fi exemplificata prin dolar, lira sterlina, franc elvetian si yen.
Moneda scripturala
Moneda scripturala este moneda de cont, nematerializata, prin care se pot face decontari, transferuri si evidente contabile. Moneda scripturala face posibila referirea la moneda adevarata.
Moneda straina
Moneda straina este un termen general care exprima monedele celorlalte tari. Moneda straina este singura care face obiectul operatiilor pe burse, pe pietele de schimb valutar.
Monetarism 
Monetarismul se defineste drept un curent teoretic care sustine ca moneda joaca un rol determinant in ceea ce priveste fluctuatiile de ordin economic. Monetarismul a fost dezvoltat de specialistii in macroeconomie care sustineau ca piata concurentiala este cea mai buna forma de organizare economica.
Moratoriu 
Moratoriul inseamna o amanare prin lege a platii datoriilor publice dar si particulare in caz de forta majora, asadar in imprejurari exceptionale precum criza economica , razboi, calamitati naturale si produse de om si alte situatii de acest tip.
Negociere 
Negocierea este un proces competitiv ce se poate desfasura intre doi parteneri sau un proces de grup. In cadrul negocierii, fiecare parte urmareste sa armonizeze prin progresie pozitiile dar si interesele pe care le pot adopta si insusi in anumite spete comerciale, cooperative ori tarifare. Negocierea se va consemna intotdeauna dupa o procedura cu valoare juridica intr-un acord, conventie sau tratat.
Numerar 
Numerarul se refera la acele mijloace de plata prezente fie in moneda, fie prin bilete. Numerarul este de ordin fizic, tiparit, iar etimologia il descrie ca o parte din totalitatea masei de bani aflata in circulatie care se poate numara prin succesiunea unitatilor.
Obligatie (datorie) 
Obligatia (datoria) reprezinta dreptul patrimonial de ordin financiar al creditorului de a pretinde debitorului o prestatie. Obligatia este un raport civil care poate explica si dreptul unui grup de persoane de a cere altui grup de persoane sa actioneze intr-un fel, sa nu actioneze in acel fel sau sa ofere ceva.
Obligatie exigibila 
Obligatia exigibila reprezinta obligatia care poate fi solicitata de indata, cu incepere imediata. Obligatia exigibila este o obligatie (datorie) care a ajuns la exigibilitate.
Obligatiune
Obligatiunea este un titlu pe care este inscris un imprumut contractat de o persoana juridica, publica sau privata, precum si persoana care a subscris imprumutul . Obligatiunea mai cuprinde si durata si suma care caracterizeaza imprumutul.
Oferta de bani 
Oferta de bani reprezinta cantitatea totala de bani aflata in circulatie in economie; este un termen care nu este legat de actiunea de ofertare. Oferta de bani se alcatuieste atat din monede, cat si din bilete detinute de catre sectorul bancar, fara a fi luate in calcul monedele si biletele aflate in sectorul bancar. De asemenea, mai cuprinde si totalitatea depozitelor pe care institutiile bancare le le detine.
Operatie
Operatia reprezinta fie o tranzactie financiara ori comerciala, fie activitatea de inscriere intr-un registru a unei asemenea tranzactii. Operatia este, asadar, o activitate prin care se urmareste atingerea unui scop.
Operatie financiar - valutara 
Operatia financiar-valutara este un act sau un fapt in legatura cu raporturile economice care influenteaza anumite drepturi si obligatii prin crearea, modificarea, transmiterea sau eliminarea acestora. Operatia financiar-valutara este un schimb economic, o actiune necomerciala sau transferuri de creante cu strainatatea (in acest caz fiind folosite mijloace de plati si de credit international).
Optiuni 
Optiunile sunt contracte standard la termen, incheiate pe baza de titluri, dobanzi, metale sau actiuni. Optiunile permit cumparatorilor sa tranzactioneze instrumente financiare determinate la o data si la un pret fix. Exista burse de optiuni, in care acestea se negociaza.
Ordin de plata 
Ordinul de plata este o modalitate de plata extrem de simpla care permite titularului de cont bancar sa dispuna bancii sa plateasca o suma unui beneficiar. Ordinul de plata este principala modalitate de plata folosita in mediul de afaceri.
Ordonator de credite 
Ordonatorul de credite reprezinta persoana care solicita unei banci comerciale sa efectueze o operatie bancara diversa, precum emiterea unui ordin de plata. Inregistrarile pe extrasul de cont bancar se realizeaza in contul ordonatorului de credite. Ordonatorul de credite are un inteles diferit in domeniul finantelor publice, unde reprezinta persoana care detine o functie de conducere prin care dispune de credite bugetare si care prin exercitarea functiei finanteaza institutiile din subordine.
Overdraft 
Overdraftul reprezinta o inregistrare a deschiderii de catre ofiterul bancar a unui cont curent, din care clientul poate sa ridice sume pana cand se ajunge la concurenta sumei stabilite la deschiderea contului. Overdraftul se realizeaza de regula la conturile curente pe care se primesc venituri salariale.
Pâna la 
“Pana la” este un termen utilizat in context acreditiv, exprimand perioada de livrare din punct de vedere al Camerelor de Comert. Cu toate acestea, institutiile financiare pot intelege acest termen ca o perioada care suplimentar este insotita de o data.
Paritate 
Paritatea reprezinta echivalenta valorica dintre doua monede. Paritatea exprima raportul valoric dintre doua monede obtinut pe baza valorilor acestora in corelatie cu valorile paritare ale acestor monede, si difera in functie de politicile monetare diferite, divergente sau convergente, ale statelor cu moneda diferita.
Pasive 
Pasivele sunt acele creante inregistrate asupra patrimoniului propriu al unei intreprinderi, si au sens ca si contrapartida a activelor trecute in bilant. Pasivele tin de contabilitatea financiara iar necunoasterea lor conduce la grave dificultati financiare in randul intreprinzatorilor.
Patrimoniu
Patrimoniul reprezinta ansamblul bunurilor si creantelor inregistrate de orice persoana, fie fizica, fie juridica. Patrimoniul poate avea intelesul unui ansamblu de bunuri si creante inregistrate pe un grup de persoane (de asemenea, fizice sau juridice).
Pecuniar 
“Pecuniar” este un termen echivalent cu “referitor la bani”. Un interes pecuniar inseamna un interes legat de bani, si este implicit in orice relatie debitor-creditor si in lumea financiar-bancara.
Penalitate
Penalitatea reprezinta sanctiunea de tip pecuniar luata in calcul sau chiar aplicata exclusiv de o autoritate administrativa, aflata in virtutea absoluta a legii si supervizata constant de organele judecatoresti. Penalitatea este, asadar, impusa si are urmari directe si precise asupra unei parti penalizate.
Perioada de gratie
Perioada de gratie reprezinta intervalul de timp inceput in momentul utilizarii creditului si incheiat in momentul in care creditul incepe sa fie rambursat. Perioada de gratie este convenita de ambele parti in scopul de a permite partii imprumutate sa parcurga timpul necesar pana la inceperea obtinerii de venituri de pe urma obiectului finantat prin credit .
Piata creditului
Piata creditului reprezinta locul in care cererea de capital cu oferta de capital se intalnesc, si este constituita din totalitatea bancilor si institutiilor financiare care atrag disponibilitati regasite sub forma depunerilor in conturi, si care acorda imprumuturi persoanelor fizice si juridice care temporar au nevoie de bani.
Piata financiara 
Piata financiara reprezinta totalitatea mecanismelor care devin functionale prin folosirea de instrumente financiare, aceste mecanisme fiind reglementate intr-un regim juridic specific. Piata financiara este una dintre componentele economiei de piata, in care spiritul competitional este incurajat si practicat.
Piata ipotecara
Piata monetara reprezinta acea piata care deserveste institutiile financiare pentru ca acestea sa se poata imprumuta intre ele pe termen scurt. Astfel, se ofera posibilitatea ca dificultatile intampinate de anumite institutii financiare sa fie diminuate pentru a nu se dezvolta dificultati pentru toate institutiile financiare. Piata monetara reprezinta, asadar, o piata inchisa pentru institutiile de alt tip.
Piata monetara 
Piata monetara reprezinta acea piata care deserveste institutiile financiare pentru ca acestea sa se poata imprumuta intre ele pe termen scurt. Astfel, se ofera posibilitatea ca dificultatile intampinate de anumite institutii financiare sa fie diminuate pentru a nu se dezvolta dificultati pentru toate institutiile financiare. Piata monetara reprezinta, asadar, o piata inchisa pentru institutiile de alt tip.
Plafon de credite 
Plafonul de credite este cuantumul superior, limita superioara calculata pentru totalul creditelor luate in calcul pentru acordarea catre agentii economici. Plafonul de credit se calculeaza in functie de numarul si marimea agentilor economici, de obiectivele macro si de perioada de timp pentru care devine relevant.
Plafon 
Plafonul reprezinta limita maxima la care poate ajunge o cantitate sau un pret. Plafonul este utilizat deseori in cadrul produselor financiare, aceasta limita superioara stabilindu-se pentru debitor sau fiind oferita de creditor.
Polita 
Polita este un inscris care stabileste cine este platitorul, cine este beneficiarul, ce suma de bani trebuie sa fie platita beneficiarului si pana la ce data.
Politica de credit 
Politica de credit se formeaza prin alaturarea tuturor normelor, metodelor precum si a mijloacelor utilizate de stat pentru a trasa directii si pentru a orienta creditul in ideea indeplinirii obiectivelor privind interesele economiei nationale. Politica de credit are o putere relativa de influentare a activitatii economice, dar isi face simtita prezenta, desi intr-un mod discret.
Politica monetara si de credit
Politica monetara si de credit reprezinta ratiunea statului pentru a creste si descreste emisiunile monetare si de a modifica valorile privind rata dobanzii si creditul . Politica monetara si de credit este formata din aceste parghii enumerate mai sus, care sunt folosite de stat (guverne si banca centrala) ca sa afecteze conditiile macroeconomice. Scopul tine tot de interesele economiei nationale.
Portofoliu de credite
Portofoliul de credite insumeaza totalitatea creditelor banesti acordata de o institutie financiara tuturor clientilor sai la o data anume.
Pozitie valutara 
Pozitia valutara exprima un raport intre creantele bancii in valuta straina si intre angajamentele sale privind valuta straina. Pozitia valutara poate lua doua valori: inchisa, daca exista echivalenta intre acele doua parti care sunt raportate, si deschisa, in caz contrar.
Prefinantare 
Prefinantarea reprezinta o alocare de resurse, intotdeauna cu termen provizoriu, pentru finantarea unei operatii economice pana in momentul in care exista fonduri de finantare permanenta, care sa asigure viabilitatea operatiei economice respective.
Pret de curs 
Pretul de curs exprima pretul bursier regasit in momentul incheierii anumitor tranzactii, daca tranzactiile sunt efectuate cu hartii de valoare (cambie, bilet la ordin si asa mai departe) si cu valuta straina.
Pret 
Pretul reprezinta valoarea de piata ori a unui bun, ori a unui serviciu. Pretul poate fi curent, comparabil, conventional ori neschimbat, fiecare insusire a pretului fiind oferita in functie de anumiti factori.
Procura 
Procura reprezinta o imputernicire in format scris si legalizat, si este privita ca mijloc prin care o persoana fizica poate mandata o alta persoana fizica sa o reprezinte si sa actioneze in numele sau pe anumite planuri legale si financiare.
Profitabilitate 
Profitabilitatea reprezinta capacitatea unei intreprinderi de a obtine profit, asadar excedent dupa ce s-au scazut cheltuielile din totalul veniturilor, la nivel general sau in cadrul unei anumite arii de activitate.
Profit 
Profitul reprezinta diferenta intre totalul veniturilor inregistrate de catre o intreprindere si totalul cheltuielilor sale, pe o perioada anumita de timp. Profitul poate fi brut sau net, in unele analize de business si contabile contand brutul in altele contand cel net.
Rambursarea creditelor 
Rambursarea creditelor este o conditie pe care se bazeaza notiunea de credit. Rambursarea creditelor la scadente (anumite termene stabilite cu exactitate) implica anumite dobanzi, iar trio-ul suma de bani - dobanzi - rambursare explica in general creditele.
Rambursare 
Rambursarea se traduce prin restituirea unei sume de bani datorata. Rambursarea inseamna plata prin ramburs.
Rata a dobânzii
Rata dobanzii este dobanda exprimata sub forma procentuala. Rata dobanzii se plateste fie pentru capitalul unui imprumut, fie pentru un titlu de stat in cazul in care este purtator de dobanda.
Rata de schimb flotanta 
Rata de schimb flotanta reprezinta un indicator utilizat in pietele financiar-valutare internationale, rezultat din raporturile cerere-oferta de pe piata valutara. Rata de schimb flotanta este valoarea de schimb a uneia dintre monede intr-o alta moneda.
Rata dobânzii nominale 
Rata dobanzii nominale consta in marimea platii pentru resursele de credit. Rata dobanzii nominale se afla in stransa corelatie cu pretul nominal care trebuie platit de debitor pentru a utiliza resursele banesti ale creditorului, utilizare considerata un privilegiu si care implica un cost.
Rata 
Rata este unul dintre cei mai folositi termeni de pe piata financiara, reprezentand cota-parte esalonata dintr-o datorie sau dintr-o obligatie. Rata reprezinta, in plan secund, un indicator financiar al unui raport financiar (un exemplu concludent fiind sintagma “rata a dobanzii”).
Recuperare 
Recuperarea este termenul folosit de creditor care exprima lichidarea unei datorii. Recuperarea este denumirea utilizata numai de creditor, deoarece din punct de vedere al debitorului, adica al indatoratului, lichidarea datoriei inseamna achitarea acesteia.
Redeventa 
Redeventa reprezinta plata aparuta din momentul concesionarii dreptului de folosinta sau a altei forme de cedare a acestui drept. Redeventa are sens numai cand dreptul de folosinta este cedat pe termen lung si numai in legatura cu bunurile apartinand domeniului public. Asadar, pentru dreptul de a extrage zacamintele de minereuri, titei sau gaze, dar si de drumuri sau terenuri, se impune plata unei redevente.
Reesalonarea datoriilor
Reesalonarea datoriilor este posibila numai si numai in cadrul unei conventii stabilite de debitor si creditor si consta in modificarea termenelor convenite initial intre aceste doua parti si incalcate de catre debitor. Astfel, se stabilesc noi termene si noi cuantumuri ale ratelor de rambursare a imprumutului, avantajoase de ambele parti.
Reevaluare a fondurilor fixe 
Reevaluarea fondurilor fixe este o operatie care aproape ca se defineste prin ea insasi. Reevaluarea fondurilor fixe reprezinta actualizarea valorii inregistrate la mijloacele fixe, si este necesara in anumite cazuri particulare.
Refinantare 
Refinantarea consta in operatiunea realizata de Banca Nationala prin care bancile obtin lichiditati. Refinantarea are ca scop reluarea de catre banci a acordarii de imprumuturi pe piata monetara atunci cand nu poseda destule lichiditati.
Repartizarea riscurilor
Repartizarea riscurilor reprezinta (re)distribuirea plasamentelor sau creditelor in sens geografic, pe monede, pe intreprinderi in sine sau pe sectoare economice in scopul de compensare a riscurilor de capital si de venit. Repartizarea riscurilor este operatia prin care se obtin cele mai bune garantii impotriva acestor riscuri.
Resurse financiare
Resursele financiare inglobeaza mijloacele banesti prin care se pot realiza anumite obiective de ordin economic, social sau de alta natura. Resursele financiare, altfel spus, exprima un ansamblu de resurse detinute de autoritati sau de institutii financiare publice. Pe partea privata, reprezinta totalitatea resurselor banesti ale intreprinderilor private. Doua dintre principalele categorii sunt urmatoarele: prelevari cu caracter obligatoriu de tipul impozitelor si taxelor si resursele trezoreriilor.
Retentie 
Retentia face referire la retinerea si pastrarea in gaj al unui bun al debitorului, actiunile acestea fiind efectuate de creditor pana in momentul lichidarii datoriei. Retentia reprezinta o constrangere suplimentara pentru debitor si o asigurare pentru creditor.
Revolving
Revolvingul reprezinta un tip de imprumut cu reintregire automata. Revolvingul implica un mecanism: banca acorda o limita de credit care se diminueaza pe masura ce se utilizeaza sumele, insa la rambursare, limita de credit se mareste cu valoarea rambursata.
Rezerve
Rezervele sunt un ansamblu de fonduri si valori conservate in scopul satisfacerii eventualelor nevoi sau pentru motive legale ori contractuale. Rezervele caracterizeaza bunurile neutilizate sau mijloacele de plata neutilizate, in sensul prevederii. Dispozitiile imperative in cazul bancilor si legile in alte cazuri reglementeaza constituirea de rezerve.
Rezultate financiare
Rezultatele financiare sunt un total format din mijloacele banesti care rezulta din activitatea economica desfasurata de diverse organizatii, intreprinderi si asociatii de tip cooperativa, de regula anual dar care poate fi exprimata pentru o perioada diferita de timp. Rezultatele financiare, in fond, reies din diferenta dintre veniturile obtinute si cheltuielile efectuate .
Risc valutar
Riscul valutar este riscul de dezechilibru al bilantului valoric exprimat in moneda curenta prin fluctuatii bruste si imprevizibile ale ratei de schimb valutar. Riscul valutar insoteste tranzactiile cu titluri de valoare in valuta.
Riscul de rambursare a creditului 
Riscul de rambursare a creditului exprima probabilitatea sau certitudinea de nerambursare a creditului in conditii de situatie economica deficitara inregistrata la debitor, sau in conditii care tin de conjuncturi nefavorabile in care debitorul se gaseste.
Riscuri bancare
Riscurile bancare sunt riscuri dezvoltate din cauza insolvabilitatii imprumutatului , de evolutia economica generala sau, raportat la creditor, la structura financiara particulara. Riscurile bancare reprezinta evenimente viitoare, probabile si imprevizibile, iar clasificarea lor se face in functie de gradul de probabilitate mai mare sau mai mic.
Riscuri financiare - monetare
Riscurile financiare-monetare sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu fluctuatiile cursurilor si mai departe cu nesiguranta de a valorifica in acest fel capitalul investit atunci cand se desfasoara operatiuni de import-export sau pur si simplu atunci cand se fac afaceri internationale.
Risc 
Riscul este definit ca un pericol posibil, generator de daune. Riscul se poate intelege numai cu referire la viitor, mai exact la actiunile posibile viitoare efectuate de fortele naturii sau de anumite persoane fizice cu un interes individual deosebit. De asemenea, si imperfectiunile umane sunt generatoare de risc, la fel si influentele economice sau avansul tehnic. Riscurile se clasifica in functie de gravitate.
Roll over 
Roll over-ul permite ca un credit acordat de o banca pe o perioada cuprinsa intre 3 ani si 10 ani sa fie refinantat cu ajutorul mijloacelor banesti acordate de catre alte banci pe perioade mai scurte, situate intre 3 luni si 12 luni. Roll-over-ul implica si repetitia refinantarii pana la consumarea termenului de maxim 10 ani al creditului. Pentru fiecare refinantare de acest gen se calculeaza dobanda in functie de dobanda pietei de la fiecare data implicata.
Salariu 
Salariul reprezinta o suma de bani primita de o persoana fizica (salariat) pentru munca depusa intr-o perioada de timp (saptamana sau luna). Salariul se acorda pe baza unui act in care este stipulat dreptul la salarizare precum si obligatia angajatorului de a plati aceasta suma de bani.
Scadenta 
Scadenta se mai numeste termen de plata, si reprezinta data la care expira intervalul de timp acordat pentru onorarea unei datorii sau a unei obligatii. Daca scadenta, adica data onorarii datoriei sau obligatiei, este depasita, se pot percepe penalitati.
Scrisoare de credit circulara 
Scrisoarea de credit circulara este utilizata precum un instrument de plata de persoanele care calatoresc succesiv in mai multe tari, in sensul in care prin aceasta, pot sa retraga fonduri de la ceilalti corespondenti inscrisi pe scrisoarea de credit emisa de acea institutie financiara.
Scrisoare de credit 
Scrisoarea de credit reprezinta un document emis de o institutie financiara la ordinul cumparatorului, destinata vanzatorului care astfel este acreditat de institutia financiara sa traga la vedere sau la termen atata timp cat pana la o data stabilita, vanzatorul prezinta anumite documente de expeditie.
Sistem bancar
Sistemul bancar are sens national si se refera la ansamblul bancilor dintr-un anumit stat. Sistemul bancar implica, de asemenea, si ansamblul relatiilor financiar-bancare, normelor, infrastructurilor si tehnicilor, si este considerat componenta a sistemului financiar al unei tari.
Sistem valutar 
Sistemul valutar reprezinta sistemul alcatuit din mecanismele functionale adaugate la aranjamentele de ordin institutional care reglementeaza si prin care se deruleaza atat schimbul valutar, cat si aranjamentele dintre tari si raporturile platilor.
Solvabilitate 
Solvabilitatea este un factor de masurare a capacitatii de stingere la scadenta a angajamentelor asumate fata de creditori. Solvabilitatea este folosita atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice.
Stand by 
Stand by reprezinta o modalitate de creditare folosite in relatiile internationale la liniile de credit internationale, creditele stand by fiind utilizate cu precadere de catre Fondul Monetar International si alte institutii financiare internationale. Stand by implica asigurarea in mod anticipat al imprumutului pana intr-un anumit plafon.
Subventie
Subventia reprezinta o suma de bani prevazuta in bugetul public cu scopul de a fi alocata unor activitati de interes national, pentru sustinerea acestora. In Romania, cele mai substantiale si intalnite subventii sunt cele pentru activitatile agricole.
Suma fara acoperire
Suma fara acoperire reprezinta suma care depaseste disponibilitatile debitorului in raport cu un imprumut pana la salariu sau cu o achizitie. Suma fara acoperire reprezinta un risc sau o pierdere pentru debitor sau vanzator.
Tarif 
Tariful reprezinta suma de bani solicitata de catre prestatorul unui serviciu si platita de beneficiar drept contravaloare. Este un pret stabilit oficial, comunicat anterior.
Termen de rambursare 
Termenul de rambursare se refera fie la durata de timp, fie la data convenita intre debitor (imprumutat) si creditor (cel care imprumuta) pentru restituirea imprumutului . Perioada de gratie nu este inclusa in termenul de rambursare. Acest termen se poate fi referi la rate sau la achitarea integrala si poate fi prelungit printr-un act aditional atasat contractului de imprumut.
Titlu
Titlul are ca sinonim hartia de valoare, un document care confera posesorului lui un drept de creanta ce nu poate fi valorificat altfel decat prin prezentarea hartiei de valoare, si nu se poate transfera decat prin cedarea documentului.
Tragator 
Tragatorul este persoana care emite un cec sau o cambie, cu influente financiare asupra unui tras.
Tranzactie valutara
Tranzactia valutara este o tranzactie (conventie cu schimburi) in cadrul careia are loc cumpararea sau vanzarea unei monede folosind o alta moneda.
Tranzactie 
Tranzactia reprezinta un termen tradus printr-o conventie bilaterala sau intre mai multe parti, in cadrul careia se transmit anumite drepturi si se realizeaza schimburi comerciale ori alte actiuni de aceasta natura.
Tras 
Trasul este reprezentat de orice persoana, fizica sau juridica, care se obliga prin biletul la ordin la plata unei sume de bani exprimate in moneda nationala sau straina, la un loc si o data precizate in scris, pe biletul la ordin. Daca in loc de biletul la ordin exista o cambie, trasul se refera la persoana care se obliga sa plateasca suma de bani la locul si data stabilite si trecute pe cambie numai in momentul semnarii cambiei.
Trata
Trata este un instrument de plata asemanator cambiei, dar care este emisa de tragator pentru a obliga pe un tras sa ofere unei terte persoane, denumite beneficiar, acea suma de bani la locul mentionat si la data inscrisa. In relatiile de afaceri, trata se numeste, de asemenea, cambie.
Valoare
Valoarea reprezinta expresia in bani a unor bunuri intr-o cantitate exacta. In economie este masura prin care un asemenea bun poate fi apreciat, aceasta variind in functie de factori care tin de cererea pentru acel bun sau de utilitate. A da o valoare inseamna a cuantifica, iar cuantificarea este singura modalitate de operare in domeniile financiar, bancar, economic s.a.m.d..
Valoare a monedei 
Valoarea monedei este un concept economic ce exprima care este capacitatea (puterea) de cumparare de bunuri sau servicii folosind moneda. Aceasta putere de cumparare moduleaza in functie de cantitatea de bunuri sau servicii care se pot achizitiona cu o suma fixa de bani sau cu o unitate monetara.
Valuta
Valuta se refera la moneda nationala a unei tari in forma concreta, efectiva, sau disponibila in cont, utila pentru plata catre tertele persoane atat juridice cat si fizice, si pentru tranzactii internationale sau operatiuni cu acelasi caracter international.
Valuta forte
Valuta forte este forma convertibila de valuta, prezentand acoperire in aur, care este usor acceptata in multe alte tari datorita tendintei sale de crestere ce se manifesta, tendinte care se intalnesc mai rar la alte valute.
Valuta slaba
Valuta slaba este o moneda care inregistreaza o tendinta vizibila de depreciere in raport cu celelalte monede, spre deosebire de valuta forte, care manifesta la fel de vizibil o tendinta de crestere. Valuta slaba nu este dorita de celelalte tari.
Venit 
Venitul este suma realizata de o persoana, fie fizica fie juridica, in urma activitatii depuse pe o perioada determinata de timp. Asadar, venitul este un concept financiar care se refera la un interval concret de timp si la contravaloarea in bani a muncii depuse exact in acest interval de timp.
Virament
Viramentul consta in plata efectuata fara implicarea numerarului, trecand la banca suma de bani din contul platitorului in contul beneficiarului. Infatiseaza, de fapt, transferul de fonduri dintr-un cont in altul, fara ca moneda sa mai circule. Circula numai moneda scripturala, adica aceea care reprezinta bani in cont.

Momentan nu sunt termeni in aceasta sectiune de dictionar.