Tot ce trebuie să știi despre riscul de creditare: definiție, cauze și utilizări

Scorul FICO Florin Mieila 08 Mar 2022 10:00

Riscul de creditare implică posibilitatea unei pierderi, care rezultă din imposibilitatea unui împrumutat de a rambursa un împrumut sau de a îndeplini angajamentele contractuale. În mod convențional, această sintagmă se referă la riscul care apare ca urmare a incapacității creditorilor de a returna dobânda datorată, ceea ce are un impact asupra fluxurilor de numerar. Nu se poate prezice cu exactitate cine nu va îndeplini acordurile, dar o evaluare adecvată și un management al riscului pot facilita atenuarea unui astfel de risc de creditare într-o măsură remarcabilă, reducând severitatea pierderilor.

Cuprins:

1. Cum funcționează riscul de creditare

Atunci când un creditor acordă orice tip de împrumut, cum ar fi ipoteci, carduri de credit sau alte împrumuturi similare, există riscul (evitabil) ca împrumutatul să nu ramburseze sumele împrumutului. În plus, dacă o companie oferă un astfel de credit clientului, există riscul ca acesta să nu îl ramburseze. De asemenea, sunt incluse și alte riscuri conexe, cum ar fi faptul că emitentul de obligațiuni nu poate efectua plata la momentul scadenței și riscul care apare din incapacitatea societății de asigurări de a compensa despăgubirea. Într-o o piață benefică, un nivel mai mare de risc de creditare va fi corelat cu costul ridicat al îndatorării. Din acest motiv, riscul de creditare este evaluat din punct de vedere tehnic, pentru a atenua acest risc la un anumit nivel.

Tipuri de riscuri de creditare

Riscurile de creditare sunt motivul pentru care instituțiile de creditare sunt supuse multor evaluări de creditare înainte de a acorda un împrumut. Riscurile de creditare pot fi clasificate în trei tipuri.

  1. Riscul de nerambursare a creditului: acesta include acele pierderi suportate de creditor atunci când împrumutatul este în imposibilitatea de a returna o anumită sumă în totalitate sau când împrumutatul a depășit 90 de zile de la data scadenței, dar nu a efectuat nicio plată.
  2. Riscul de concentrare: sunt acele riscuri care apar ca urmare a expunerii substanțiale la orice individ sau grup, deoarece orice incident nefavorabil va avea probabilitatea de a impune pierderi mari. Este preocupat, în principal, de orice industrie sau companie.
  3. Riscul de țară: sunt astfel de riscuri care sunt deduse atunci când un stat suveran oprește plata care trebuie efectuată pentru angajamentele în valută străină peste noapte, ceea ce duce la neplată. Riscurile de țară sunt influențate, în primul rând, de realizările macroeconomice. De asemenea, riscul de țară este denumit și risc suveran.

2. Cauzele riscului de creditare

Riscurile de creditare sunt înrădăcinate în procesul de creditare. Deci, creditul este, întotdeauna, însoțit de risc. Astfel de riscuri sunt mai frecvente în cazul debitorilor mici, care au cea mai mare probabilitate de nerambursare. Principala cauză a riscului de creditare constă în evaluarea necorespunzătoare a unui astfel de risc de către creditor. Majoritatea creditorilor preferă să acorde împrumuturi doar anumitor debitori. Acest lucru determină concentrarea creditului, inclusiv împrumuturile unui singur debitor, unui grup de debitori afiliați, unei anumite industrii sau sector.

3. Utilizările riscului de creditare

Analiza riscului de creditare este un tip de control efectuat pentru a recunoaște capacitatea împrumutatului de a rambursa. Riscurile de creditare deduc capacitatea individului de a rambursa ceea ce datorează; creditorii efectuează, de obicei, diverse evaluări, pentru a atenua orice pierdere care ar urma să apară în viitorul apropiat. Creditorii pot ajunge la o probabilitate de pierdere mai puțin cuantificabilă printr-o evaluare adecvată a unui astfel de risc de creditare, pentru a reduce șansele de pierdere.

3.1. Avantajele riscului de creditare

Unele dintre avantajele riscului de creditare sunt:

  • o bună schemă de management al riscului de creditare îmbunătățește capacitatea de a preconiza, ceea ce ajută la evaluarea riscului potențial în fiecare tranzacție;
  • băncile folosesc modelul riscurilor de creditare pentru a examina gradul de creditare care poate fi finanțat debitorilor prospectați sau noi;
  • managementul riscului de creditare este utilizat ca o alternativă la tehnicile tradiționale de stabilire a prețurilor opțiunilor.

3.2. Dezavantajele riscului de creditare

Unele dintre dezavantajele riscului de creditare sunt:

  • managementul riscului poate fi o legătură foarte costisitoare;
  • totuși, există câteva tehnici cantitative de evaluare a riscului de credit, dar astfel de decizii nu sunt corecte, deoarece nu este posibil să se evalueze, complet, riscul;
  • în general, creditorii aplică un model rigid tuturor abordărilor de atenuare, ceea ce este greșit.

În concluzie, în zilele noastre, inovațiile tehnice au îmbunătățit managementul riscului de creditare. Astfel de tehnici au sporit competența de a măsura, identifica și reglementa riscul de creditare. Totuși, riscul de creditare prezintă o serie de avantaje și dezavantaje, care necesită o analiză atentă, care să contribuie la alegerea unei variante optime atât pentru creditori, cât și pentru împrumutați.Surse foto: shutterstock.com
Distribuie articolul
Ai nevoie de un credit? Aplica acum online!
Aplica acum online!